Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: Under måndagen är det mycket torrt i markerna och risken för bränder är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI