Varning klass 1
Medelvind till havs

Kommentar: Sydväst tidvis kuling 14 m/s. Främst i de norra farvattnen. Ikväll avtagande.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.