Risk
Brandvarning

När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, eller i södra delen mycket stor till lokalt extremt stor. Kommentar: Regn och skurar sänker brandrisken under söndagen. Över de södra delarna dock fortsatt mycket stora risk för bränder i skog och mark.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.