Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Söndag och måndag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor i öppen, gles vegetation. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI