Varning klass 1
Höga flöden

Var: Övre delen av Piteälven När: Flödet beräknas ligga strax över klass 1 några dagar till. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar:

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Var: Övre delen av Torneälven När: Vattenföringen väntas att fortsätta på klass-1-nivå ytterligare några dagar. Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar:

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI