Risk
Brandvarning

När: Lördag och söndag Var: I den nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.