Risk
Brandvarning

När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extrem stor brandspridning Kommentar:

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.