Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Under söndagen är risken stor i hela området

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI