Annons

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är under söndagen stor eller lokalt mycket stor.

Var: Uppland, Gävleborgs län och Medelpad

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.