Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Höga flöden

Tidigare snösmältning kombinerat med regn och blöt mark ha lett till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden. Flödena är nu sjunkande.

Område
Gävleborgs läns kustområde.

Hur kan det påverka mig?
- Höga strömhastigheter i vattendragen.
- Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
- Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige