Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI