Risk
Brandvarning

När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

När: från onsdag och ca 1 vecka framåt Var: större delen av området Intensitet: 26 grader eller mer Kommentar: från torsdag kan klass 1 varning utfärdas

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.