Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Allvarlig risk
Skogsbrand

Det är mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Risk
Meddelande höga temperaturer

Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre, lägre i kustbandet.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI