Presenteras av

Idag ons tor fre Säsong
Ek maj-jun
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Gräs maj-sep
Sälg / vide apr-jun
Al Ingen mätning. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj.
Gråbo Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Visa pollenart

Ek

23 maj - 28 maj

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Mätstation: Göteborg (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet