Annons

Skagerack

Gul varning
Kuling 14-17 m/s

Händelsebeskrivning: Nordost 14-17 m/s.

Var: Skagerrak

Hur kan det påverka mig: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.