Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Varning klass 1
Plötslig ishalka

I främst norra delen under onsdag morgon och förmiddag regn som kan vara underkylt eller falla på kall vägbana. Frampå dagen stigande temperatur och därmed avtagande halkrisk.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI