Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Risk
Brandvarning

När: Måndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI