Annons

Västra Götalands län, sydväst Vänern

Gul varning
Vind

Händelsebeskrivning: Blåsigt med västliga stormbyar.

Var: Stora delar av västkusten, från mellersta Bohuslän till norra Skåne.

Hur kan det påverka mig: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Risk för förseningar inom buss-, tåg-, och färjetrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.

Vad händer: Under torsdagen tilltar vinden och det blir blåsigt längs stora delar av västkusten med västliga stormbyar på 25-27 m/s. Sent torsdag eftermiddag avtagande med början i Bohuslän.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.