Västernorrlands län

Varning klass 1
Isbeläggning, underkylt regn

När: Fram till fredag middag Var: Medelpad Intensitet: - Kommentar: Regn eller snöblandat regn på kalla vägbanor

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.