Västernorrlands län

Varning klass 1
Isbeläggning, underkylt regn

När: Från lördag förmiddag till lördag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Under förmiddagen och eftermiddagen regn som faller på vägbanor omkring noll grader. Det följs under kvällen av tillfrysning av våta vägar.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.