Västernorrlands kustland

Varning klass 1
Höga flöden

Avsmältningen av det tjocka snötäcket fyller på i vattendragen. Mindre bäckar i Västernorrlands kustland är uppe i klass 1-flöden och väntas kulminera under helgen. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI