Norra Bottenhavet

Varning klass 1
Nedisning

Risk för måttlig nedisning i isfria områden.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI