Västernorrlands län

Allvarlig risk
Gräsbrand

Risken för gräsbränder är i eftermiddag stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige