Annons

Västerbottens län kustland

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Höga temperaturer orsaker snösmältning i fjällen som leder till höga flöden i bäckar och andra mindre vattendrag. Kulmen väntas mot mitten av vecka 26.

Var: Västerbottens och Norrbottens läns fjällområde

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kommentar: Från början av vecka 26 kan flödena lokalt komma upp i högre varningsnivå än gul.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, främst i östra delarna på flera håll extremt stor.

Var: Östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor eller, lokalt, mycket stor.

Var: På flera håll i mellersta och norra Norrland öster om fjällen.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Kommentar: På sina håll väntas skurar som kan minska risken. Dock kan åska förekomma.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor.

Var: På flera håll i mellersta och norra Norrland öster om fjällen.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Från lördag till åtminstone tisdag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader. På flera platser väntas omkring 30 grader.

Var: Nordligaste Västernorrland, nordöstra Jämtland, Östra Västerbottens och östra Norrbottens län. Närmast kusten svalare i samband med pålandsvind.

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Vad händer: Under veckoslutet förstärks ett högtryck med centrum öster om Sverige som för upp mycket varm luft över landet. Från lördag till åtminstone tisdag väntas i området dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader. På flera platser väntas omkring 30 grader.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.