Västerbottens län kustland

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Mycket höga temperaturer

Åtminstone fram till och med fredag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Vid kusten lägre.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI