Annons

Värmlands län

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Från fredag till och med måndag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader.

Var: Stora delar av västra och södra Götaland.

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Kommentar: I samband med en pålandsvind från syd eller sydost väntas lägre temperaturer närmast kusterna.

Vad händer: Under torsdagen förstärks ett högtryck sydost om Sverige vilket för upp varm luft över landet. Högtrycket och värmen väntas ligga kvar till måndag.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor, i den östra delen på många håll extremt stor.

Var: Större delen av Götaland, hela Svealand och större delen av södra Norrland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i Byälvens och Upperudsälvens avrinningsområden.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Från torsdag till och med åtminstone måndag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader.

Var: Östra Götaland inklusive västra Öland, stora delar av Svealand samt södra Gävleborgs län.

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Kommentar: I samband med en pålandsvind från syd eller sydost väntas lägre temperaturer närmast kusterna.

Vad händer: Under torsdagen förstärks ett högtryck sydost om Sverige vilket för upp varm luft över landet. Högtrycket och värmen väntas ligga kvar till måndag eller tisdag.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.