Nedre delen av Byälven

Varning klass 1
Höga flöden

Var: Nedre delen av Byälven När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av denna vecka (vecka 49). Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarigt regn Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Isbeläggning, underkylt regn

När: Fram till fredag förmiddag Var: Nordligaste delen Intensitet: - Kommentar: Regn eller snöblandat regn på kalla vägbanor

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.