Norsälven

Varning klass 1
Höga flöden

Flödena i Norsälvens övre delar är fortsatt höga. Nedströms Fryken väntas flödena gå upp i klass 1-flöden under de närmaste dagarna.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt höga och väntas kulminera de närmaste dagarna.

Gäller fr.o.m.

Allvarlig risk
Gräsbrand

Torsdag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor i den södra delen och i snöfria områden i den mellersta delen.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI