Uppsala län,Upplandskusten

Varning klass 1
Snöfall

Snöfall som under tisdagen kan ge 5 till lokalt 10 cm.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI