Uppsala län utom Upplandskusten

Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI