Annons

Uppsala län, Upplandskusten

Gul varning
Skyfallsliknande regn

Händelsebeskrivning: Under fredagseftermiddagen bildas skurar som lokalt kan ge stora mängder på kort tid, vilket bland annat kan ge översvämningsproblem.

Var: Norra Stockholms län, centrala Uppsala län, norra Västmanlands län, sydligaste Gävleborgs län samt sydostligaste Dalarnas län

Hur kan det påverka mig: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det går inte att säga vart exakt de största mängderna kommer att falla. Vissa platser kommer endast få små mängder.

Vad händer: Under eftermiddagen möts två fuktiga luftmassor över östra Svealand och tvingas uppåt, vilket gör att kraftiga skurar bildas. Lokalt kan stora mängder falla på kort tid. Åska kan också förekomma.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.