Stockholms län utom Roslagskusten

Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI