Stockholms län,Roslagskusten

Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Måndag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI