Stockholms län,Roslagskusten

Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI