Annons

Stockholms län, Roslagskusten

Meddelande
Risk för vattenbrist

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Från torsdag till och med åtminstone måndag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader.

Var: Östra Götaland inklusive västra Öland, stora delar av Svealand samt södra Gävleborgs län.

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Kommentar: I samband med en pålandsvind från syd eller sydost väntas lägre temperaturer närmast kusterna.

Vad händer: Under torsdagen förstärks ett högtryck sydost om Sverige vilket för upp varm luft över landet. Högtrycket och värmen väntas ligga kvar till måndag eller tisdag.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor, i främst mellersta och östra delarna på flera håll extremt stor.

Var: Större delen av Götaland, hela Svealand och större delen av södra Norrland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Kommentar: I västligaste Götaland och sydvästligaste Svealand kan skurar dämpa risken. Åska kan dock förekomma.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.