Södermanlands län och södra Stockholms län

Varning klass 1
Höga flöden

Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI