Stockholms län utom Roslagskusten

Allvarlig risk
Gräsbrand

Lördag och söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI