Annons

Skåne län utom Österlen

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i flera av Rönne ås och Kävlingeåns biflöden samt i Helge å.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.