Annons

Skåne län utom Österlen

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i flera av Rönneåns biflöden, Kävlingåns biflöde Klingavälsån, flera vattendrag i sydöstra Skånes kustområde, Helge å och ett flertal av dess biflöden samt Skräbeån.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.