Annons

Skåne län utom Österlen

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor.

Var: Södra och östra Götaland samt östra Svealand och delar av Gävleborgs län.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i ett flertal av Rönneåns biflöden, Helge å samt Skräbeån uppströms Ivösjön.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas fram till och med torsdag.

Var: På många håll i delar av södra, mellersta och östra Götaland samt östra Svealand och sydligaste Dalarna.

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Vad händer: Värmen håller i sig till och med torsdag med dagstemperatur mellan 26 och 30 grader. Lokalt kan värmen kortvarigt dämpas av någon skur.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.