Södermanlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Söndag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Under måndag är risken för bränder i öppen och gles vegetation mycket stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI