Södermanlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 2
Extremt höga temperaturer

I dag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre. På söndag väntas tillfälligt lägre temperaturer, men från måndag väntas återigen temperaturer på 30 grader eller högre.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI