Södermanlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 2
Extremt höga temperaturer

Till åtminstone onsdag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI