Södermanlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för skogsbrand är stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige