Annons

Södermanlands län

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, främst i mellersta och östra delarna på flera håll extremt stor.

Var: Stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Kommentar: I väster väntas på sina håll skurar som minskar risken.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Från torsdag till och med måndag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader.

Var: Östra Götaland inklusive västra Öland samt stora delar av Svealand.

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Kommentar: I samband med en pålandsvind från syd eller sydost väntas lägre temperaturer närmast en del kuster.

Vad händer: Ett högtryck i öster medför att varm luft förs in över landet. Värmen väntas kvar till måndag.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för vattenbrist

Grundvatten - stora magasin: Låga nivåer i stora magasin.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, främst i östra delarna på flera håll extremt stor.

Var: Östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Från torsdag till och med tisdag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader.

Var: Delar av östra och nordvästra Svealand samt sydligaste Norrland

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Kommentar: I samband med en pålandsvind från syd eller sydost väntas lägre temperaturer närmast kusterna.

Vad händer: Ett högtryck i öster medför att varm luft förs in över landet. Värmen väntas kvar till tisdag.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.