Presenteras av

Idag lör sön mån Säsong
Alder Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Elm Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Birch Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Beech Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Oak Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Grass Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Mugwort Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Hazel Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.
Sallow Ingen mätning. Säsong ≈ aug-aug.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Riskkarta Sverige

Alder

17 aug - 22 aug

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet