Idag tis ons tor Säsong
Alder Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Elm Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Birch Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Beech Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Oak Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Grass Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Mugwort Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Hazel Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.
Sallow Ingen mätning. Säsong ≈ jan-jan.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Riskkarta Sverige

Alder

21 jan - 26 jan

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet