Idag tor fre lör Säsong
Alder Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Elm Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Birch Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Beech Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Oak Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Grass Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Mugwort Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Hazel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.
Sallow Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Riskkarta Sverige

Alder

20 feb - 25 feb

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet