Norrbottens län inland

Varning klass 1
Höga flöden

Var: Lapplandsfjällen När: Söndag Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag Orsak: Tidigare regn i kombination med snösmältning Kommentar: Lokalt kan det förekomma klass 2 höga flöden, vilket kan leda till problem med framkomlighet på vandringsleder.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Var: Torne älv, från sammanflödet med Rautasälven ned till sammanflödet med Vittangiälven När: Från måndag till tisdag, kulmen förväntas på måndag Typ av vattendrag: - Orsak: Tidigare regn i kombination med snösmältning i fjällen Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Var: Kaitumälven uppströms Kaitum När: Från söndag till måndag, kulmen förväntas på söndag Typ av vattendrag: - Orsak: Tidigare regn i kombination med snösmältning Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Var: Rautasälven, nedströms Rautasjaure till sammanflödet med Torneälv När: Från söndag till måndag, kulmen förväntas under söndag Typ av vattendrag: - Orsak: Tidigare regn i kombination med snösmältning Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.