Norrbottens län kustland

Varning klass 1
Isbeläggning, underkylt regn

När: Under onsdagen Var: Närmast kusten Intensitet: Regn på kalla vägytor kan ge upphov till plötslig ishalka Kommentar: I övrigt snöfall som kan ge 5-10 cm natt mot onsdag.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.