Norrbottens län kustland

Varning klass 1
Isbeläggning, underkylt regn

När: Från tisdag morgon Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägbanor

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.