Norrbottens län inland

Varning klass 2
Stormbyar

Västlig vind med stormbyar på 25-30 m/s. Vinden kulminerar sent under eftermiddagen och kvällen och avtar sedan under natt mot söndag.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI