Annons

Norrbottens län kustland

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Höga temperaturer orsaker snösmältning i fjällen som leder till höga flöden i bäckar och andra mindre vattendrag. Kulmen väntas mot mitten av vecka 26.

Var: Västerbottens och Norrbottens läns fjällområde

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kommentar: Flödena kan lokalt komma upp i högre varningsnivå än gul.

Gäller fr.o.m.

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Snösmältning orsakar höga flöden.

Var: Uppströms Rautasjaure

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kommentar: Flödena ligger på gul varningsnivå och förväntas kulminera i slutet på vecka 26.

Gäller fr.o.m.

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Snösmältning orsakar höga flöden

Var: Vuojatädno mellan Vastenjaure och Akkajaure

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kommentar: Flödena ligger på gul varningsnivå och förväntas ligga kvar på samma nivå under vecka 26.

Gäller fr.o.m.

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Snösmältning orsakar höga flöden.

Var: Torneälven mellan Torneträsk och sammanflödet med Rautasälven.

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kommentar: Flödena ligger på gul varningsnivå och förväntas ligga kvar på samma varningsnivå under vecka 26.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.

Var: Norrbotten, Västerbotten och östra Ångermanland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Till åtminstone lördag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader. På flera platser väntas omkring 30 grader.

Var: Östra Västerbottens och östra Norrbottens län.

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Vad händer: Ett högtryck ligger kvar över Finland med varmluft över nordöstra Sverige. Till åtminstone lördag väntas i området dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.