Övre Torneälven

Varning klass 1
Höga flöden

Högt flöde i övre torneälven, från torne träsk till sammanflödet med rautasälven.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige