Ytvattentemp 3 dagar

Ytvattentemp 3 dagar

Kustväder hela Sverige

Söndagen bjuder på soligt och klart väder på de flesta håll i landet. I mellersta och norra Norrland är det lite mer moln, men här är det mestadels tunnare höga moln. En del stackmoln har bildats i landets ostligaste delar, men det blir ändå en dag med mycket sol. Fortsatt varmt med dagstemperaturer runt 30 grader i Svealand, Götaland och sydligaste Norrland. Mer i allmänhet dock 25-30 grader i Svealand och Götaland, och 20-27 grader i Norrland. I Lapplandsfjällen kan enstaka skurar förekomma under dagen, men i övrigt väntas uppehåll och mest svaga vindar. Under kvällen uppklarnande i hela landet.